Tiếng Việt

Tách tài liệu MS Word bằng C ++

MS Word là một định dạng phổ biến để lưu trữ và chia sẻ thông tin. Có thể có tình huống bạn muốn chia tài liệu Word thành nhiều tệp. Ví dụ, một tài liệu có thể chứa các phần khác nhau cần được chia sẻ với những người khác nhau hoặc chứa một số thông tin bí mật cần được tách biệt. Trong những trường hợp như vậy, việc chia nhỏ tài liệu Word tỏ ra hữu ích. Trong bài này, bạn sẽ học cách chia nhỏ tài liệu MS Word bằng C ++.
tháng 2 26, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad