Tiếng Việt

Chuyển đổi STL sang FBX hoặc glTF GLB bằng C#

Tệp STL chứa thông tin hình học 3 chiều. Chúng thường được sử dụng để tạo mô hình các vật thể 3D hoặc sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính. Bạn có thể chuyển đổi tệp STL sang FBX hoặc GLB (Binary glTF) bằng C#. Vui lòng xem các tiêu đề sau để biết thêm chi tiết.
tháng 11 2, 2021 · 3 phút · Farhan Raza