Tiếng Việt

Tạo hiệu ứng bóng đổ trên ảnh SVG trong C# | feOffset Drop Shadow trên SVG

Hình ảnh SVG là hình ảnh vectơ thân thiện với web có thể được tìm kiếm, lập chỉ mục, nén và tập lệnh. Trong khi đó, bóng đổ là một đặc điểm thiết kế phổ biến được sử dụng để làm cho hình ảnh trở nên hấp dẫn và nổi bật về mặt thẩm mỹ. Đôi khi, bạn có thể cần thêm hiệu ứng đổ bóng vào ảnh SVG, như biểu tượng hoặc văn bản, v.v. Theo đó, bài viết này giải thích cách tạo hiệu ứng đổ bóng bằng feOffset trên ảnh SVG theo lập trình trong C#.
tháng 9 22, 2022 · 4 phút · Farhan Raza