Tiếng Việt

Hiệu ứng bão hòa sử dụng Ma trận màu SVG trong C#

Độ bão hòa của hình ảnh mô tả cường độ của màu sắc. Hiệu ứng bão hòa là một kỹ thuật xử lý hình ảnh phổ biến được sử dụng để làm cho hình ảnh có vẻ rực rỡ hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách đạt được hiệu ứng bão hòa bằng cách sử dụng ma trận màu SVG trong C#.
tháng 10 13, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan

Tạo bộ lọc Gaussian Blur trên SVG Image trong C#

Hình ảnh SVG hoặc Scalable Vector Graphic phổ biến do tính năng chất lượng và khả năng mở rộng của chúng. Bạn có thể áp dụng một số bộ lọc trên hình ảnh SVG dựa trên yêu cầu của bạn. Để làm mờ và làm mịn hình ảnh SVG, bạn có thể áp dụng bộ lọc làm mờ Gaussian. Tiếp theo các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này thảo luận về cách tạo bộ lọc làm mờ Gaussian trên ảnh SVG theo chương trình trong C#.
tháng 9 20, 2022 · 4 phút · Farhan Raza