Tiếng Việt

Xoay hình ảnh SVG trong C#

Các tệp SVG xác định đồ họa ở định dạng XML. Chúng có thể được thu nhỏ hoặc in ở bất kỳ kích thước nào mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần xoay ảnh SVG. Theo đó, bài viết này trình bày cách xoay ảnh SVG theo chương trình trong C#.
tháng 9 5, 2022 · 3 phút · Farhan Raza