Tiếng Việt

Fill và Stroke trong SVG bằng C#

Đồ họa Vectơ có thể mở rộng (SVG) là một định dạng tệp vectơ thân thiện với web. Hình ảnh SVG đang trở nên phổ biến vì khả năng mở rộng và các tính năng chất lượng của chúng. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng SVG stroke và SVG điền các thuộc tính CSS theo cách lập trình bằng C#.
tháng 8 12, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan