Tiếng Việt

Chuyển đổi SVG sang PNG bằng Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn phải thực hiện chuyển đổi qua lại các định dạng hình ảnh theo chương trình dựa trên yêu cầu của bạn. Ví dụ: JPG sang PNG, SVG sang PNG, v.v. SVG (Scalable Vector Graphics) là một trong những định dạng thường được sử dụng để kết xuất hình ảnh hai chiều. Mặt khác, PNG cũng là một định dạng hình ảnh nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách chuyển đổi hình ảnh SVG sang PNG theo chương trình bằng Python
tháng 7 27, 2022 · 3 phút · Usman Aziz