Tiếng Việt

Chuyển đổi SVG sang Word DOCX / DOC Document trong C#

Hình ảnh SVG phổ biến vì có thể mở rộng trong tự nhiên. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi ảnh SVG sang tài liệu Word ở định dạng DOCX hoặc DOC. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp SVG sang tài liệu Word theo lập trình trong C#.
tháng 3 4, 2022 · 3 phút · Farhan Raza