Tiếng Việt

Sử dụng System.Drawing với .NET 6 trên Nền tảng không phải Windows

System.Drawing.Common là triển khai thực tế của thư viện System.Drawing. Tuy nhiên, bây giờ nó được coi là một thư viện dành riêng cho Windows trong .NET 6 Framework. Do đó, bạn có thể sử dụng Aspose.Drawing để tạo một ứng dụng dựa trên .NET 6 Framework đa nền tảng.
tháng 3 9, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Sử dụng System.Drawing trong Linux mà không cần libgdiplus

Nếu bạn đã từng chạy các ứng dụng .NET Core trên Linux, bạn có thể nhận thấy rằng một trong những vấn đề chính là thiếu cụm System.Drawing trong gói .NET Core tiêu chuẩn. Mặc dù Microsoft khuyến nghị sử dụng System.Drawing.Common, nhưng đó không phải là giải pháp cuối cùng. Bạn phải chạy ‘sudo’ trên mỗi máy người dùng để cài đặt thư viện libgdiplus. Và thậm chí sau đó, kết quả kết xuất của bạn sẽ hơi khác so với kết quả bạn có trên máy Windows. Để giải quyết vấn đề này, bài viết này trình bày cách sử dụng System.Drawing trong Linux mà không cần thư viện libgdiplus.
tháng 12 13, 2020 · 5 phút · Usman Aziz