Tiếng Việt

Sử dụng System.Drawing với .NET 6 trên Nền tảng không phải Windows

System.Drawing.Common là triển khai thực tế của thư viện System.Drawing. Tuy nhiên, bây giờ nó được coi là một thư viện dành riêng cho Windows trong .NET 6 Framework. Do đó, bạn có thể sử dụng Aspose.Drawing để tạo một ứng dụng dựa trên .NET 6 Framework đa nền tảng.
tháng 3 9, 2022 · 3 phút · Farhan Raza