Tiếng Việt

Chuyển đổi LaTeX sang PNG hoặc JPG Image trong Java

LaTeX được sử dụng để chuẩn bị tài liệu với cách sắp chữ chất lượng cao. Định dạng TeX được sử dụng để giao tiếp hoặc xuất bản các tài liệu khoa học và kỹ thuật. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp TeX sang hình ảnh như PNG hoặc JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp TeX sang hình ảnh PNG hoặc JPG theo lập trình trong Java. Vui lòng xem qua các phần sau để biết thêm thông tin.
tháng 11 28, 2021 · 3 phút · Farhan Raza