Tiếng Việt

Chuyển đổi văn bản sang SVG trong C#

Phần tử văn bản SVG được sử dụng để xác định một văn bản trong SVG. Bạn có thể dễ dàng viết bất kỳ văn bản nào dưới dạng SVG bằng cách sử dụng phần tử Văn bản SVG. SVG (Scalable Vector Graphics) là định dạng tệp vectơ thân thiện với web hiển thị thông tin trực quan trên trang web. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi văn bản sang SVG theo cách lập trình bằng C#.
tháng 9 13, 2022 · 10 phút · Muzammil Khan