Tiếng Việt

So sánh văn bản trên hình ảnh trong Python

Xử lý và phân tích thông tin văn bản là một yêu cầu phổ biến trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, xử lý văn bản trên hình ảnh là một thách thức độc đáo. May mắn thay, Aspose.OCR dành cho Python qua .NET cung cấp các thư viện và công cụ mạnh mẽ để giải quyết tác vụ này một cách hiệu quả. Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ khám phá cách so sánh văn bản trên hình ảnh trong Python bằng kỹ thuật Nhận dạng ký tự quang học (OCR).
tháng 6 19, 2023 · 4 phút · Farhan Raza