Tiếng Việt

Chuyển văn bản sang PDF bằng Java

Là một nhà phát triển Java, chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp TXT sang định dạng PDF theo chương trình trong các ứng dụng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi Văn bản sang PDF bằng Java.
tháng 6 14, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi PDF sang TEXT hoặc TXT sang PDF bằng C# VB.NET

Các tệp PDF phổ biến vì chúng hỗ trợ văn bản, hình ảnh, hoạt ảnh, video và nhiều chú thích khác. Tuy nhiên, văn bản là phần quan trọng nhất trong phần lớn các tài liệu PDF. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chuyển đổi tệp PDF sang tệp TXT và tệp TXT sang định dạng PDF bằng C# .NET.
tháng 9 28, 2020 · 7 phút · Farhan Raza