Tiếng Việt

Chuyển đổi văn bản thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF trong C#

Trong nhiều trường hợp, bạn phải chuyển đổi văn bản thành các định dạng chỉ đọc như hình ảnh hoặc PDF. Trong bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến cách chuyển đổi văn bản trong tệp TXT sang PDF. Để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh từ bên trong các ứng dụng .NET, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi văn bản sang hình ảnh PNG, JPEG hoặc GIF theo lập trình trong C# .NET.
tháng 5 6, 2022 · 3 phút · Usman Aziz