Tiếng Việt

Thêm hoặc xóa Văn bản / Hình mờ Hình ảnh trong Tệp PDF bằng C#

Hình mờ thường được sử dụng trong các tệp PDF. Bạn có thể chèn hoặc xóa hình mờ văn bản và hình ảnh trong tệp PDF với vài bước đơn giản. Bạn có thể dễ dàng kiểm soát nhiều thuộc tính để làm việc với hình mờ. Ví dụ: độ mờ, vị trí, xoay, màu, phông chữ, hình ảnh, v.v., v.v. Tương tự như vậy, rất nhiều thuộc tính khác có thể được đặt cho hình mờ bằng các lệnh gọi API nhanh.
tháng 1 7, 2021 · 6 phút · Farhan Raza