Tiếng Việt

Chuyển đổi PNG, JPG sang TGA hoặc Thao tác TGA bằng C#

TGA là từ viết tắt của Truevision Graphics Adapter và thường được gọi là TARGA, Truevision Advanced Raster Graphics Adapter. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh PNG và JPG sang TGA hoặc thao tác với hình ảnh TGA bằng C#. TARGA thực sự là một định dạng tệp đồ họa raster được hỗ trợ bởi Aspose.Imaging for .NET API, cùng với nhiều định dạng tệp được hỗ trợ khác.
tháng 10 11, 2020 · 4 phút · Farhan Raza