Tiếng Việt

Chuyển đổi TTF sang WOFF bằng C#

Là một nhà phát triển C#, chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi TTF sang WOFF. TTF (True Type Font) hoạt động tốt trên tất cả các nền tảng kỹ thuật số và cho chất lượng tuyệt vời trên màn hình và trong các tài liệu in. Mặt khác, WOFF (Định dạng Phông chữ Mở trên Web) chủ yếu được sử dụng trên các trang web. Nó chứa tính năng nén theo định dạng cụ thể và siêu dữ liệu XML bổ sung. Trong bài này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi TTF sang WOFF bằng C#.
tháng 3 15, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan