Tiếng Việt

Chuyển đổi PFB sang TTF trong Java

Binary Phông chữ Máy in (PFB) là phông chữ Loại 1 được phát triển bởi Adobe. Phông chữ loại 1 được lưu trữ trong các tệp PFB đã được Windows sử dụng. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PFB sang TTF bằng Java.
tháng 7 5, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi PFB sang TTF trong C#

Phông chữ Nhị phân Phông chữ Máy in (PFB) là phông chữ Loại 1 của Adobe. Hệ điều hành Windows sử dụng phông chữ Adobe Type 1 được lưu trữ trong các tệp PFB. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PFB sang TTF bằng C#.
tháng 11 24, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan