Tiếng Việt

Chuyển đổi PFB sang TTF trong Java

Binary Phông chữ Máy in (PFB) là phông chữ Loại 1 được phát triển bởi Adobe. Phông chữ loại 1 được lưu trữ trong các tệp PFB đã được Windows sử dụng. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PFB sang TTF bằng Java.
tháng 7 5, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi phông chữ Type1 sang TTF - Trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí

Type1 và TrueType (TTF) là các định dạng phông chữ phổ biến được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, từ thiết kế đồ họa đến phát triển web. Trong khi các phông chữ Type1 đã được sử dụng rộng rãi trước đây, định dạng TTF đã trở nên phổ biến nhờ tính linh hoạt và khả năng tương thích của nó trên các nền tảng khác nhau. Bài đăng trên blog này sẽ hướng dẫn bạn chuyển đổi phông chữ Type1 sang TTF trực tuyến miễn phí.
tháng 6 9, 2023 · 5 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi PFB sang TTF trong C#

Phông chữ Nhị phân Phông chữ Máy in (PFB) là phông chữ Loại 1 của Adobe. Hệ điều hành Windows sử dụng phông chữ Adobe Type 1 được lưu trữ trong các tệp PFB. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PFB sang TTF bằng C#.
tháng 11 24, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan