Tiếng Việt

Tạo định dạng và bộ định dạng TeX tùy chỉnh (LaTeX) sang PDF, XPS trong Java

Nhiều sách và tạp chí liên quan đến Khoa học Máy tính, Toán học và Kỹ thuật được xuất bản bằng TeX. Bạn có thể tạo định dạng TeX (LaTeX) tùy chỉnh và sắp chữ thành các định dạng khác nhau như XPS, PDF hoặc hình ảnh. Custom TeX rất hữu ích khi bạn cần thiết kế nhiều tài liệu theo một cách thống nhất.
tháng 4 21, 2021 · 5 phút · Farhan Raza