Tiếng Việt

Bảo vệ hoặc Bỏ bảo vệ Tài liệu Word bằng C ++

Việc bảo vệ các tài liệu kỹ thuật số luôn là một chủ đề nóng. Liên quan đến tài liệu Word, MS Word cung cấp một số tính năng bảo vệ nội dung giới hạn quyền truy cập của người dùng vào tài liệu. Bạn có thể bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu và áp dụng các hạn chế mong muốn để tránh bị truy cập trái phép. Theo đó, bài viết này trình bày cách tự động bảo vệ tài liệu Word trong các ứng dụng C ++. Đặc biệt, bạn sẽ học cách bảo vệ và bỏ bảo vệ tài liệu Word bằng C ++.
tháng 1 5, 2021 · 4 phút · Usman Aziz