Tiếng Việt

Hợp nhất hoặc hủy hợp nhất các ô trong một trang tính Excel bằng C ++

Hợp nhất và hủy hợp nhất ô là một tính năng đơn giản và thường được sử dụng của Microsoft Excel. Hợp nhất các ô có thể tỏ ra hữu ích trong các tình huống, chẳng hạn như khi bạn có một trang tính có nhiều cột chia sẻ cùng một tiêu đề. Bạn có thể hợp nhất các ô phía trên các cột để tạo cho chúng một tiêu đề chung. Trong trường hợp các ô đã hợp nhất không còn được yêu cầu, bạn có thể hủy hợp nhất chúng một cách dễ dàng. Bạn có thể cần thực hiện các tác vụ này trong các ứng dụng C ++ của mình. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hợp nhất và hủy hợp nhất các ô trong trang tính Excel theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 5 25, 2021 · 9 phút · Muhammad Ahmad