Tiếng Việt

Thêm, sửa và xóa mục lục trong tài liệu Word trong C#

Mục lục (TOC) trong tài liệu Word cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về những gì tài liệu chứa. Hơn nữa, nó cho phép bạn điều hướng đến một phần cụ thể của tài liệu. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với mục lục trong tài liệu Word theo cách lập trình bằng C#. Đặc biệt, bài viết này trình bày cách thêm, trích xuất, cập nhật hoặc loại bỏ mục lục trong tài liệu Word.
tháng 3 2, 2021 · 6 phút · Usman Aziz