Tiếng Việt

Chuyển đổi USD hoặc USDZ sang tệp 3DS trong C#

USD là một tệp Mô tả cảnh phổ quát mã hóa dữ liệu để trao đổi hoặc bổ sung thông tin giữa các ứng dụng nội dung khác nhau. Trong khi đó, tệp USDZ là tệp lưu trữ ZIP không nén và không được mã hóa cho tệp USD. Đôi khi, bạn có thể cần chuyển đổi tệp USD hoặc USDZ sang định dạng 3DS. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USD hoặc USDZ sang định dạng 3DS theo chương trình trong C#.
tháng 8 30, 2022 · 3 phút · Farhan Raza