Tiếng Việt

Chuyển đổi USDZ sang FBX trong Java

Các tệp USDZ chứa các lược đồ mạnh mẽ hữu ích cho việc trao đổi thông tin về khung, hình học và bóng. Các ứng dụng thao tác đồ họa 3D khác nhau đôi khi có thể cần xuất tệp USDZ sang định dạng tệp FBX. Phù hợp với các yêu cầu đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi định dạng USDZ sang FBX theo lập trình trong Java.
tháng 3 12, 2022 · 3 phút · Farhan Raza