Tiếng Việt

Chuyển đổi USDZ sang tệp GLB hoặc GLTF trong C#

Các tệp USDZ đang trở nên phổ biến trong các tình huống thực tế tăng cường khác nhau. Đôi khi, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng GLB hoặc GLTF. Phù hợp với các trường hợp sử dụng tương tự, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng GLB hoặc GLTF với mã hóa ASCII hoặc Binary được lập trình trong C#.
tháng 7 19, 2022 · 3 phút · Farhan Raza