Tiếng Việt

Chuyển đổi USDZ sang HTML trong C#

Tệp USDZ chứa thông tin Mô tả cảnh phổ quát về bất kỳ đối tượng nào. Chúng được sử dụng phổ biến để giới thiệu các đối tượng với độ rõ ràng và khả năng mở rộng. Trong khi đó, đôi khi bạn có thể cần chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng trang web HTML. Để đáp ứng các yêu cầu đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USDZ sang tệp định dạng HTML theo chương trình trong C#.
tháng 6 23, 2022 · 3 phút · Farhan Raza