Tiếng Việt

Chuyển đổi USDZ sang tệp OBJ trong C#

Các tệp USDZ chứa dữ liệu hình học 3D và đổ bóng cho một cảnh và thường được sử dụng để tạo nội dung thực tế tăng cường. Đôi khi, bạn có thể cần phải chuyển đổi USDZ sang tệp Đối tượng 3D. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USDZ thành tệp OBJ theo chương trình trong C#.
tháng 2 18, 2022 · 3 phút · Farhan Raza