Tiếng Việt

Chuyển đổi USDZ sang STL có lập trình trong Java

Các tệp USDZ được sử dụng phổ biến để làm việc với các tình huống dựa trên thực tế tăng cường. Chúng chứa tất cả thông tin bao gồm ánh xạ, đổ bóng và biến dạng xương. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể cần xuất tệp USDZ sang định dạng STL. Đối với các trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USDZ sang STL trong Java.
tháng 2 28, 2022 · 3 phút · Farhan Raza