Tiếng Việt

Chuyển đổi Visio sang HTML bằng Python

Chúng ta có thể vẽ nhiều loại sơ đồ, sơ đồ, dòng thời gian, v.v. từ đơn giản đến phức tạp chuyên nghiệp bằng cách sử dụng Microsoft Visio. Nó là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang tài liệu HTML. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi sơ đồ Visio sang HTML bằng Python.
tháng 9 30, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Sơ đồ Visio sang HTML, SVG hoặc XPS bằng C#

Sơ đồ Microsoft Visio được sử dụng để tạo hoặc thao tác các bản vẽ kỹ thuật. Bạn có thể chuyển đổi Sơ đồ Visio ở VSD, VSDX, VDX và một số định dạng tệp được hỗ trợ khác sang Trang web HTML, Hình ảnh SVG hoặc tệp XPS theo cách lập trình bằng C#.
tháng 6 18, 2021 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi sơ đồ MS Visio sang PDF, PNG, JPEG, SVG, HTML và XAML trong Node.js

Trong [bài đăng] trước đây của tôi, tôi đã trình bày cách tạo sơ đồ MS Visio từ đầu trong các ứng dụng Node.js. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Aspose.Diagram để xuất hoặc chuyển đổi sơ đồ MS Visio sang các định dạng tệp phổ biến khác nhau trong các ứng dụng Node.js. Việc chuyển đổi sơ đồ Visio có thể hữu ích trong các tình huống khác nhau.
tháng 5 13, 2020 · 5 phút · Usman Aziz