Tiếng Việt

Chuyển đổi Visio sang PDF bằng Python

Microsoft Visio là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Nó cho phép vẽ nhiều loại sơ đồ, lưu đồ, dòng thời gian chuyên nghiệp từ đơn giản đến phức tạp,… Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang tài liệu PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển bản vẽ Visio sang PDF bằng Python.
tháng 9 14, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển VSDM sang PDF trong C#

Các tệp VSDM có khả năng chạy macro khi tệp được mở, trong đó Macro là các hành động do người dùng xác định có thể được phát triển để chạy các tác vụ cụ thể. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp sơ đồ VSDM Visio sang định dạng PDF cho các mục đích tương thích. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp VSDM sang định dạng PDF theo chương trình trong C#.
tháng 6 28, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi sơ đồ MS Visio sang PDF, PNG, JPEG, SVG, HTML và XAML trong Node.js

Trong [bài đăng] trước đây của tôi, tôi đã trình bày cách tạo sơ đồ MS Visio từ đầu trong các ứng dụng Node.js. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Aspose.Diagram để xuất hoặc chuyển đổi sơ đồ MS Visio sang các định dạng tệp phổ biến khác nhau trong các ứng dụng Node.js. Việc chuyển đổi sơ đồ Visio có thể hữu ích trong các tình huống khác nhau.
tháng 5 13, 2020 · 5 phút · Usman Aziz