Tiếng Việt

Chuyển đổi Visio VSD VSDX sang Word DOC DOCX trong Java

Các tệp Visio như VSD hoặc VSDX được sử dụng để tạo các bản vẽ như sơ đồ tổ chức, bản đồ tòa nhà, v.v. Tương tự, nó có thể bao gồm văn bản hoặc đồ họa mà bạn có thể cần chỉnh sửa bằng trình xử lý văn bản. Đối với các yêu cầu như vậy, bạn có thể chuyển đổi tệp Visio VSD hoặc VSDX sang tài liệu Word ở định dạng DOC hoặc DOCX theo lập trình trong Java.
tháng 2 16, 2022 · 4 phút · Farhan Raza