Tiếng Việt

Chuyển đổi VSD sang VSDX trong Python

VSD là một định dạng tệp được sử dụng bởi Microsoft Visio, một phần mềm đồ họa vector và biểu đồ phổ biến. Việc chuyển đổi VSD sang VSDX có thể cần thiết trong một số trường hợp. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi VSD thành VSDX bằng Python.
tháng 1 3, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi VSD sang VSDX Visio Diagram trong C#

Sơ đồ Visio thường được sử dụng để tạo lưu đồ, sơ đồ tổ chức, sơ đồ tầng, mô hình cơ sở dữ liệu hoặc các bản vẽ khác. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp VSD sang định dạng VSDX. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp VSD sang tệp VSDX theo chương trình trong C#.
tháng 8 22, 2022 · 2 phút · Farhan Raza