Tiếng Việt

Chuyển VSDM sang PDF trong C#

Các tệp VSDM có khả năng chạy macro khi tệp được mở, trong đó Macro là các hành động do người dùng xác định có thể được phát triển để chạy các tác vụ cụ thể. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp sơ đồ VSDM Visio sang định dạng PDF cho các mục đích tương thích. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp VSDM sang định dạng PDF theo chương trình trong C#.
tháng 6 28, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển VSDM sang PDF trong Java

VSDM là các tệp sơ đồ Visio có chứa Macro. Các macro như vậy thường là develepod trong Visual Basic for Applications có thể thực hiện các hành động khác nhau được kích hoạt khi mở tệp. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp VSDM Visio sang tài liệu PDF. Để đạt được các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Sơ đồ VSDM sang tài liệu PDF trong Java.
tháng 5 28, 2022 · 3 phút · Farhan Raza