Tiếng Việt

Chuyển đổi VSD hoặc VSDX sang VTX trong Java

Tệp sơ đồ Visio được sử dụng để tạo các thiết kế khác nhau như sơ đồ tổ chức, sơ đồ UML, v.v. Trong khi, định dạng tệp VTX là mẫu bản vẽ được lưu ở định dạng XML. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX Visio sang định dạng VTX. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX sang định dạng VTX theo lập trình trong Java.
tháng 4 19, 2022 · 3 phút · Farhan Raza