Tiếng Việt

Cách chèn hình mờ vào tài liệu Word bằng Python

Hình mờ trong tài liệu Word được sử dụng để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp, xác định quyền sở hữu, hiển thị trạng thái của tài liệu, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm hình mờ vào tài liệu Word bằng Python. Bài viết sẽ hướng dẫn cách chèn hình mờ văn bản và hình ảnh vào tài liệu Word một cách riêng biệt.
tháng 3 11, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan

Thêm hoặc xóa hình mờ trong Word (DOC/DOCX) bằng C++

Hình mờ thường được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu hoặc bản chất của tài liệu. Bạn có thể thêm/chèn hoặc xóa hình nền mờ trong Tài liệu Word (DOC/DOCX) theo cách lập trình bằng C++. Chẳng hạn, một tài liệu từ chứa thông tin được phân loại và bạn muốn thêm hình mờ vào tệp thì những yêu cầu này có thể được đáp ứng một cách hiệu quả với Aspose.Words for C++ API.
tháng 10 20, 2020 · 5 phút · Farhan Raza

Thêm hoặc xóa hình mờ trong tài liệu Word (DOCX/DOC) trong C#

Hình mờ thường được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu hoặc phân loại tài liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách làm việc với hình mờ trong tài liệu word bằng Aspose.Words for .NET API. Hãy để chúng tôi đề cập đến các trường hợp sử dụng sau đây liên quan đến hình mờ. Thêm hình mờ văn bản trong tài liệu Word bằng C# Thêm hình mờ vào tài liệu Word bằng C# Xóa hình mờ khỏi tài liệu Word bằng C# Thêm hình mờ văn bản trong tài liệu Word bằng C# Bạn có thể thêm hoặc chèn hình mờ văn bản trong tài liệu từ, có thể là tệp DOC hoặc DOCX.
tháng 6 27, 2020 · 4 phút · Farhan Raza