Tiếng Việt

Thêm Watermark vào PSD trong C#

Ứng dụng Photoshop phổ biến của Adobe sử dụng PSD (Tài liệu Photoshop) làm định dạng tệp hình ảnh gốc. Nó thường được sử dụng để tạo biểu trưng, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác trong đó tệp PSD chứa nhiều lớp. Bạn có thể thao tác lập trình các tệp PSD trong các ứng dụng C#. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm hình mờ vào tệp PSD theo lập trình bằng C#.
tháng 9 8, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan