Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu Word (DOC/DOCX) sang HTML bằng Java

Định dạng tệp Microsoft Word DOC/DOCX nổi tiếng vì trình xử lý văn bản hỗ trợ nhiều tính năng để sắp xếp và giải thích thông tin. Tương tự như vậy, định dạng tệp HTML rất hữu ích để hiển thị thông tin trong các ứng dụng web. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp Word (DOC/DOCX) sang HTML hoặc HTML5 bằng cách sử dụng Java. Sau đây là các trường hợp sử dụng mà bạn sẽ khám phá ở đây:
tháng 7 15, 2020 · 5 phút · Farhan Raza