Tiếng Việt

Chuyển Word sang PDF trong C# .NET - Hướng dẫn đầy đủ

Chuyển đổi Word sang PDF là một thực tế phổ biến ngày nay và nó được ưu tiên trước khi chia sẻ tài liệu. MS Word cung cấp tính năng tích hợp để lưu tài liệu Word dưới dạng PDF, tuy nhiên, có thể có trường hợp bạn muốn chuyển đổi tài liệu Word sang PDF theo chương trình chẳng hạn như trong các ứng dụng web của mình hoặc bạn có thể yêu cầu chuyển đổi hàng loạt Word sang PDF mà không cần cài đặt MS Office.
tháng 7 14, 2022 · 6 phút · Usman Aziz

Aspose.Words for .NET 20.3 đã được phát hành!

Trong tháng này, chúng tôi đã cố gắng cung cấp 72 bản sửa lỗi và cải tiến bao gồm 18 sự cố hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp và Ưu tiên. Tổng cộng, 110 sự cố đã được xử lý trong bản phát hành mới nhất của Aspose.Words for .NET. Các bản cập nhật cho Nền tảng Xamarin Bắt đầu với Aspose.Words 20.3, sự hỗ trợ của Xamarin đã thay đổi.
tháng 3 10, 2020 · 3 phút · Andrey Noskov

Aspose.Words for .NET 20.2 được phát hành

Mặc dù có các ngày nghỉ lễ, nhưng tháng này đã kết thúc với năng suất tốt, 57 cải tiến và bản sửa lỗi (trong số đó có 4 vấn đề về Hỗ trợ Doanh nghiệp và 3 vấn đề về Hỗ trợ Ưu tiên) đã được đưa vào bản phát hành định kỳ hàng tháng này. Tổng số 105 vấn đề đã được xử lý. Tải tài liệu PDF hiện được hỗ trợ bởi Aspose.
tháng 2 6, 2020 · 2 phút · Andrey Noskov

Aspose.Words for .NET 20.1 được phát hành

Aspose.Words .NET/Rendering Team đã triển khai nhúng trực tiếp các phông chữ OpenType như một tính năng đã lên kế hoạch cho tiêu chuẩn PDF 1.7. Quá trình chuẩn bị cho bản phát hành đầu tiên của Kết xuất hiệu ứng 3D thông qua OpenGL đang được tiến hành. Ngoài ra, các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến hỗ trợ SmartArt Cold Rendering đã được nghiên cứu và đạt được.
tháng 1 7, 2020 · 2 phút · Andrey Noskov

Chuyển đổi DOCX hoặc DOC sang PDF trong C# .NET - Hướng dẫn đầy đủ

Chuyển đổi Word sang PDF là một thông lệ phổ biến ngày nay và nó được ưu tiên trước khi chia sẻ tài liệu. MS Word cung cấp tính năng dựng sẵn để lưu tài liệu Word dưới dạng PDF, tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp bạn muốn chuyển đổi tài liệu Word sang PDF theo chương trình, chẳng hạn như trong các ứng dụng web của mình hoặc bạn có thể yêu cầu chuyển đổi hàng loạt Word sang PDF mà không cần cài đặt MS Office.
tháng 1 2, 2020 · 7 phút · Usman Aziz