Tiếng Việt

Thao tác Phông chữ CFF, TrueType và Type1 bằng Java

Phông chữ đóng một vai trò quan trọng trong việc trình bày văn bản trong các tài liệu và trang web. Có sẵn nhiều họ phông chữ khác nhau cho phép bạn sử dụng các ký tự ưa thích để làm cho văn bản của bạn hấp dẫn. Vì Aspose giải quyết vấn đề tự động hóa định dạng tệp nên chúng tôi đã khởi chạy API thao tác phông chữ chuyên dụng để hoạt động với các định dạng tệp phông chữ. Trong bài viết này, bạn sẽ làm quen với API Phông chữ Java của chúng tôi và tìm hiểu cách làm việc với các phông chữ CFF, TrueType, OpenType và Type1 từ bên trong các ứng dụng Java của bạn.
tháng 10 27, 2020 · 6 phút · Usman Aziz