Tiếng Việt

Kết nối với Hộp thư Microsoft365 bằng Xác thực Hiện đại trong C# .NET

Xác thực hiện đại hiện được bật theo mặc định cho tất cả người thuê Microsoft 365 / Azure mới vì giao thức này an toàn hơn so với Xác thực cơ bản không được dùng nữa. Xác thực hiện đại dựa trên Thư viện xác thực Active Directory và OAuth 2.0. Nó sử dụng mã thông báo giới hạn thời gian và các ứng dụng không lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng.
tháng 6 14, 2022 · 8 phút · Dmitrysamodurov