Tiếng Việt

Trình xem XBRL trực tuyến

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một ứng dụng đọc XBRL dựa trên web miễn phí và dễ sử dụng. Chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách phát triển trình đọc XBRL của riêng bạn theo chương trình.
tháng 11 2, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Đọc tệp XBRL bằng Python

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách đọc các tệp XBRL theo chương trình trong Python. Bạn có thể đọc và trích xuất các đối tượng hoặc thành phần như tham chiếu lược đồ, ngữ cảnh, đơn vị, mục, v.v. từ tài liệu XBRL hoặc iXBRL.
tháng 11 25, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan