Tiếng Việt

Chuyển đổi XBRL sang Excel bằng Python

Là nhà phát triển Python, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp XBRL hoặc dữ liệu tài chính từ tệp XML sang Excel theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi XBRL sang Excel bằng Python.
tháng 5 2, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Trình chuyển đổi XBRL sang PDF - Miễn phí & Trực tuyến

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi XBRL sang PDF trực tuyến bằng trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn quy trình phát triển trình chuyển đổi của riêng bạn theo chương trình.
tháng 3 20, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi XBRL sang HTML bằng C#

Là nhà phát triển .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp XBRL hoặc dữ liệu tài chính từ tệp XML sang trang web HTML theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi XBRL sang HTML bằng C#.
tháng 4 29, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi XBRL sang PDF trong C#

Là nhà phát triển .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp XBRL hoặc dữ liệu tài chính từ tệp XML sang tài liệu PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi XBRL sang PDF bằng C#.
tháng 3 20, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi XBRL sang XLSX hoặc iXBRL theo chương trình trong C#

Tệp XBRL được sử dụng cho mục đích báo cáo kinh doanh bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, sổ cái, v.v. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp XBRL sang Trang tính XLSX Excel cũng như iXBRL, là tệp XBRL nội tuyến. Các định dạng đầu ra này lý tưởng để trình bày thông tin tài chính dưới dạng dữ liệu có cấu trúc, con người và máy móc có thể đọc được.
tháng 2 15, 2021 · 4 phút · Farhan Raza