Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp MS Excel XLSX sang DOCX bằng C#

Các tệp XLSX của MS Excel cho phép bạn giữ dữ liệu dạng bảng ở dạng hàng và cột. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu cỡ nhỏ, vừa hoặc lớn trong trang tính XLSX khá dễ dàng. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp bạn cần chuyển đổi dữ liệu bảng tính sang định dạng xử lý văn bản. Đối với những trường hợp như vậy, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi Excel XLSX sang DOCX bằng C#. Ngoài ra, bạn sẽ thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi XLSX sang DOCX. Vì vậy, hãy bắt đầu.
tháng 10 15, 2020 · 4 phút · Usman Aziz