Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel XLS/XLSX sang HTML bằng C#

Chuyển đổi Excel sang HTML có thể hữu ích trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như chuyển đổi trang tính thành trang web hoặc nhúng nội dung của trang tính trong ứng dụng web, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp MS Excel (XLS/XLSX) sang HTML bằng C#. Hơn nữa, bạn sẽ biết cách sử dụng các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang HTML.
tháng 10 7, 2020 · 4 phút · Usman Aziz