Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel XLS và XLSX sang PDF trong C#

Các tệp Excel được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu dạng bảng. Mặt khác, định dạng PDF là một trong những định dạng tài liệu kỹ thuật số thống trị. Trong một số trường hợp nhất định, các tệp Excel sẽ được chuyển đổi thành định dạng PDF theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi Excel XLS XLSX sang PDF trong C#.
tháng 11 29, 2019 · 4 phút · Usman Aziz