Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel sang PDF trong Node.js

Bảng tính Excel thường được sử dụng để lưu trữ và phân tích dữ liệu dưới dạng hàng và cột. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn cần chuyển đổi tệp Excel sang PDF trước khi chia sẻ chúng qua internet. Để tự động chuyển đổi Excel sang PDF, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF theo cách lập trình bằng Node.js. Hơn nữa, các tùy chọn nâng cao để tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang PDF cũng được thảo luận.
tháng 3 5, 2021 · 3 phút · Usman Aziz