Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel sang hình ảnh trong Java

Bảng tính Excel được sử dụng rộng rãi để lưu trữ, sắp xếp và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, bạn không thể nhúng trực tiếp sổ làm việc hoặc trang tính Excel vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của mình. Một trong những tùy chọn phù hợp là chuyển đổi trang tính sang định dạng hình ảnh hoặc HTML. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp Excel XLSX / XLS sang PNG, JPEG, BMP và các định dạng hình ảnh khác bằng Java.
tháng 3 10, 2021 · 4 phút · Usman Aziz