Tiếng Việt

Chuyển đổi XML sang MPP hoặc MPP sang XML Lập trình bằng C#

Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng (XML là định dạng tệp lưu trữ thông tin bằng cách sử dụng thẻ. Nó có thể được sử dụng để lưu trữ hoặc chuyển dữ liệu. Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển dữ liệu được lưu trữ trong tệp MPP sang một số ứng dụng chấp nhận XML làm đầu vào Mặt khác, bạn có thể có dữ liệu dự án ở định dạng XML mà bạn có thể muốn chuyển đổi sang định dạng MPP. hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng XML và ngược lại theo cách lập trình bằng C#.
tháng 8 25, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad